16
Apr

İÇ MİMAR SUAT KAYA VİZYON & MİSYON – KALİTE YÖNETİMİ

VİZYONUMUZ

Dünyadaki değişim ve gelişimlere paralel olarak himet verdiğimiz işlerde görselliği ve işlevselliği birlikte harmanlayıp elde ettiğimiz tasarım ve uygulama bilgisi ile uzman olduğumuz tüm alanlarda en iyi iç mimarlık tasarım ve uygulama firması olmak.

MİSYONUMUZ

Tasarımlarımız, ürünlerimiz, çözümlerimiz, yüksek iş ahlakımız, kaliteli işlerimiz ve içinde bulunduğumuz tüm toplumlar için değer yaratan bir firma olmak.

KALİTE YÖNETİMİ

Suat Kaya İç Mimarlığın kalite yönetim sistemi, hızlı karar vermek ve uygulamaya geçebilmek için, minimum bürokrasi ve dokümantasyon prensiplerine dayanılarak belirlenmiştir… Bu özellikler, aşağıda belirtilmiş proje bazlı yönetim ve süreç yaklaşımları kullanılarak kazanılmış ve kalite yönetim sistemine başarı ile entegre edilmiştir;

  • Mevcut ve gelecekteki müşterilerin ihtiyaçlarını anlamak, müşteri gereksinimlerini karşılamak ve müşteri beklentilerinin üzerinde kaliteli hizmet sunmaya gayret etmek
  • Ortak hedef ve yön oluşturmaya liderlik ederek, şirket hedeflerini gerçekleştirmek için çalışanların tamamıyla dahil olabilecekleri ortam oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak.
  • Suat Kaya Mimarlık üyelerinin, tüm seviyelerde, İç Mimarlık organizasyonunun esasını teşkil ettiklerinin bilincinde olmak ve onların tam katılımı ile yeteneklerinin İç Mimar Suat Kaya markası, kalit ve başarısı için kullanılmasını sağlamak,
  • Arzu edilen sonuçlara daha verimli şekilde ulaşmak için faaliyetleri ve ilgili kaynakları tek bir süreç olarak yönetmek,
  • Birbiri ile ilişkili süreçleri, Suat Kaya İç Mimarlığın, kalite hedeflerini başarmadaki etkinliğine ve verimliliğine katkıda bulunan bir sistem olarak tanımlamak, özümsemek ve yönetmek,
  • Suat Kaya İç Mimarlığın genel performansının, organizasyonunun daimi hedefi olarak sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
  • Veri ve bilgilerin analizine dayanan etkili kararlar almak,
  • Tedarikçileri ve taşeronları ile ortak değer yaratmak için, karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler yürütmek.