Müşterilerimizle sürekli diyalog içine girerek düşünme süreçlerimizi gözden geçirir, zamana yayar, eleştirir ve yeniden yönlendiririz.