20
Nov

TMMOB İçmimarlar Odası İçmimari Proje Hizmetleri En Az Ücret Bedelleri

İçmimarlık Hizmet Bölümleri ve Oranları

 

a) Rölöve, % 10.00
b) Ön Proje, % 20.00
c) Kesin Proje ve Malzeme Seçimi, % 30.00
d) Uygulama Projesi – Sistem Detayları – İmalat Detayları,% 35.00
e) Mahal Listesi Metrajlar ve İş yapım Programı hazırlanması, % 5.00