03
Nov

Dünya İç Mekanlar Günü

İç mimarlık mesleğinin uluslararası ve en büyük üst örgütlenmesi olan Dünya İçmimarlar Federasyonu’nun (IFI – International Federation of Interior Architects/Designers) belirlediği Dünya İçmekanlar Günü (WID – World Interiors Day),...

Read More